Impressum

12MEDIA, svetovanje in posredovanje, d.o.o.

Ljubljanska cest 13a
1236 Trzin

Tel.: +386 1 237 33 04
E-pošta: info(at)12media.si

Poslovni račun odprt pri LON d.d.: SI56 6000 0000 0706 619
BIC: HLONSI22
ID za DDV: SI99968665
Matična številka: 2091682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg 200502431
Št. vložka: 1/41617/00 z dne 23.3.2005
Višina osnovnega kapitala: 8.762,10 EUR
Nevplačanih vložkov ni.
Št. vložka: 1/41617/00

Scroll to Top